Dataminimalisatie

Dataminimalisatie

Weet jij welke gegevens je exact bij ons aanlevert? Vaak gaat dit min of meer automatisch. Natuurlijk, de gegevens moeten kloppen dus er wordt altijd zeer zorgvuldig mee omgegaan. Maar weet je wel zeker dat je ons niet ‘te veel’ informatie geeft? Perfect Groep verwerkt dagelijks vele (persoons) gegevens. Dat is de basis van onze business. Maar we merken nog te vaak dat we meer persoonsgegevens ontvangen dan we voor de uitvoering van een opdracht nodig hebben. Dit is tegen de regels van AVG en moet dus anders.

  • AVG: bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens mogen niet meer gegevens worden gebruikt dan nodig zijn om het doel waarvoor ze gebruikt worden te bereiken.

Minder is beter

Misschien komt het doordat data vaak volgens een vast format bij ons worden aangeleverd. Een Excelsheet met kolommen als: NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en een e-mailadres wordt vaak gebruikt. Het format is misschien zelfs wel in samenwerking met Perfect Groep tot stand gekomen. Alleen is het dan wel van belang dat niet alle kolommen standaard worden gevuld. Bij dataminimalisatie zorg je ervoor dat alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden aangeleverd. Zo kan je bij het versturen van bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief volstaan met alleen de naam en het e-mailadres. Een geboortedatum en/of NAW-gegevens zijn voor een digitale nieuwsbrief niet relevant.

Dataminimalisatie in de praktijk

Dataminimalisatie is inmiddels een wettelijke vereiste voor alle organisaties. Stel je bij elke actie dan ook vooraf de vraag: “Welke persoonsgegevens heb ik echt nodig om mijn dienst of product af te leveren?”. En laat alle overige gegevens weg door deze kolommen van het format niet te vullen. Zo werk je AVG-proof en blijft de privacy van jouw relaties in ieder geval gewaarborgd.

Benieuwd of er iets aan jouw ‘format’ kan worden verbeterd? Vraag je contactpersoon of bel: 010-2452000.

Recent Posts

Leave a Comment

 

Start typing and press Enter to search

Vacatures